Cookieverklaring

Dit is de cookieverklaring van Fixed Price Nederland BV, gevestigd aan de Verenlandweg 14, 7461 AP Rijssen, website https://www.fixedpricenederland.nl/

Welke cookies gebruikt Fixed Price Nederland?

Fixed Price Nederland gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Fixed Price Nederland gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken uitsluitend statistische cookies via Google Analytics.

Statistische cookies

Google Analytics

Fixed Price Nederland maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fixed Price Nederland heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Fixed Price Nederland uw privacy

Fixed Price Nederland heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Fixed Price Nederland heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Fixed Price Nederland maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Fixed Price Nederland heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Fixed Price Nederland maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Fixed Price Nederland geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in u browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Fixed Price Nederland wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Fixed Price Nederland deze gebruiken kunnen veranderen. Fixed Price Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 22 mei 2018